A cidade com interface

Conferencia en la Escola de Belas Artes
Universidade Federal da Bahia